Skip to main content
Report, 2014

NIR spektroskopiska och kemiska mätningar av Norrmejeriers avfallsvatten mellan hydrolys och anaerobisk behandling

Nyström, Josefina; Mossing, Torgny; Jåfs, Åke; Geladi, Paul

Abstract

småningom i floden/havet. Reningen har två viktiga egenskaper; (1) rening av vattnet m.h.a. bakterier och (2) produktion av metan, ett bränsle som kan användas till uppvärmning av fabriken. Avfallsvattnet innehåller kolhydrater, proteiner och fetter. Dessa organiska material är ideala näringsämnen för anaeroba bakterier och mikroorganismer. De bryter ned stora molekyler till mindre och producerar samtidigt metan. På detta sätt försvinner de organiska ämnena från vattnet som då blir renare. Ett problem med bakteriesamhällen är att dessa är beroende av en viss miljö med t.ex. konstant pH, temperatur och mängd näringsämnen för att fungera optimalt. Felaktiga miljöparametrar i reaktionstanken gör att bakteriekulturen dör ut och att produktionen av metan slutar. För att undersöka effekten som inmatning av förorenat vatten har på bakteriekulturen kan man använda spektroskopi. Nära infraröd spektroskopi kan ersätta en del våtkemiska analyser som tar lång tid och förbrukar kemikalier. Den spektroskopiska undersökningen är så pass snabbt att man direkt kan erhålla resultat från mätning i ett inloppsrör. Fördelarna med spektroskopi är; (1) snabb teknik, (2) ingen provberedning, (3) ingen kemikalieförbrukning och (4) möjliggör mätning direkt i ett rör. Vi har lyckats med att mäta fetthalt i inloppsvattnet på mejeriet via spektroskopiska metoder och kalibrera det mot traditionella våtkemiska mätningar. Rapporten beskriver hur vi gick tillväga för att uppnå detta och hur bra resultaten blev.

Keywords

rening av avfalls vatten

Published in

Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
2014, number: 2014:1
Publisher: Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, Sveriges lantbeuksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Biomaterials and Technology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Biomaterials and Technology
Jåfs, Åke
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Biomaterials and Technology

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/52673