Skip to main content
Report, 2013

Grevebanan - mellan stad och land

Bengtsson, Jens

Keywords

Skåne; kulturarv; stationssamhälle; landskap

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2013, number: 2013:15
ISBN: 978-91-87117-46-6
Publisher: SLU, Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap

Authors' information

Bengtsson, Jens
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Landscape Architecture, Planning and Management

UKÄ Subject classification

Human Geography

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/52676