Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2014

Materia medica, myrra med mera : skriftlig version av ett föredrag 14 mars 2013 i samband med Sällskapets Linnés Hammarby årsmöte

Appelgren, Lars-erik

Abstract

Ur Carl von Linnés skrift Materia medica beskrivs sex av honom rekommenderade läkemedel med avseende på indikationerna och om det kan tänkas att medlen - med dagens kunskap - kan tänkas ha haft avsedd effekt.

Published in

Title: Årsskrift, Sällskapet Linnés Hammarby

Publisher: Sällskapet Linnés Hammarby