Skip to main content
Report, 2013

Innovation och inspiration i hästsektorn

Korpa, Viola; Zēverte-Rivža, Sandija; Paula, Liga; Janmere, Lana; Järvinen, Maija; Rantamäki-Lahtinen, Leena; Pouta, Eija; Lunner Kolstrup, Christina; Pinzke, Stefan; Herzon, Iryna

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2013, number: 2013:31
ISBN: 978-91-87117-62-6
Publisher: SLU, Inst för Arbetsvetenskap, Ekonomi, Miljöpsykologi