Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2004

Släpslangsbevattning kan spara energi och vatten

Linner, Harry

Published in

Nytt om forskning från Stiftelsen Lantbruksforskning
2004, Volume: nr 9

   SLU Authors

  • Linner, Harry

   • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/5284