Skip to main content
Other publication, 2014

Mätning av delkvistad energived

Nylinder, Mats; Fryk, Hans

Abstract

Delkvistad energived är ett sortiment som ökat men kan eventuellt inte mätas efter samma mall som massaved, d.v.s. travmätning med bedömning av vedvolymandel. Syftet med denna studie var därför att jämföra olika tänkbara mätmetoder. Fältarbetet har utförts vid Stora Ensos virkesterminal i Stockaryd och genomförts i samarbete med Stora Enso Bioenergi, Sydved och VMF Syd. För att belysa eventuella årstidvariationer delades studien upp i tre försöksperioder, vinter, vår/sommar och höst. Vinterstudierna utfördes i januari-februari, vår/sommar i juni-juli och höststudierna under september-oktober. Vid varje tillfälle har 10 slumpvist valda travar, totalt 30, inmätts.

Keywords

energived; delkvistat; fukthalt; vedvolym

Published in

Research results (Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Products)
2014, number: 13, pages: 1-2
Publisher: Institutionen för skogens produkter, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Nylinder, Mats
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Products
Fryk, Hans
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Products

UKÄ Subject classification

Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/52846