Skip to main content
Conference abstract, 2004

Långsiktiga effekter i bördighetsförsöken

Mattsson, Lennart

Published in

Conference

Växtskydds- och växtodlingsdagar

Authors' information

Mattsson, Lennart
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/5287