Skip to main content
Magazine article, 2004

Växtföljder och skörderestbehandling

Mattsson Lennart, Larsson H

Published in

Medd. från Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet
2004, Volume: 57, number: 3, pages: 1-8

  SLU Authors

  • Mattsson, Lennart

   • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences
   • Larsson, Hanna

    • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

   UKÄ Subject classification

   Agricultural Science

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/5289