Skip to main content
Magazine article, 2004

Kvävegödslingsförsök i maltkorn

Attervall, S; Mattsson, Lennart

Published in

Medd. från Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet
2004, volume: 57, number: 6, pages: 1-5

Authors' information

Mattsson, Lennart
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Attervall, Stefan
HIR Malmöhus

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/5290