Skip to main content
Report chapter, 2004

Kvävegödslingsförsök i maltkorn

Attervall, S; Mattsson, Lennart

Published in

Meddelande / Försöksringarna och hushållningssällskapen i Skåne
2004, volume: 70, pages: 114-120

Authors' information

Attervall, Stefan
HIR Malmöhus
Mattsson, Lennart
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/5291