Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Conference abstract, 2004

Några synpunkter på den vetenskapliga metodiken. I jämförande försök mellan ekologiskt och konventionellt jordbruk

Kirchmann Holger, Bergström Lars, Torstensson Gunnar, Andren Olof

Published in

Conference


Växnäringsförsörjningen i ekologisk odling

   SLU Authors

   • Bergström, Lars

    • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences
    • Dödsbo, Holger

     • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences
     • Andrén, Olof

      • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

     UKÄ Subject classification

     Agricultural Science

     Permanent link to this page (URI)

     https://res.slu.se/id/publ/5300