Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2013

Nya höjdutvecklingskurvor för bonitering

Johansson, Ulf; Elfving, Björn; Nilsson, Urban; Ekö, Per-Magnus; Johansson, Tord

Published in


Publisher: SLU, Fakulteten för skogsvetenskap