Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2014Open access

Översyn av typologi för sjöar och vattendrag

Drakare, Stina

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2014, number: 2014:2

  Associated SLU-program

  Lakes and watercourses
  Eutrophication
  Acidification

  UKÄ Subject classification

  Geochemistry
  Oceanography, Hydrology, Water Resources
  Environmental Sciences

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/53069