Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2013

Storskalaforsøk med feller til overvåkning av rognebærmøll 2012

Knudsen, Geir Kjolberg; Tasin, Marco; Trandem, N; Kobro, Sverre

Abstract

I over hundre år har rogne - bærmøll vært en utfordring for norske epledyrk ere. Dette har medført stort forbruk av sprøytemidler. Mange tiltak har vært satt i gang for å redusere middelbruken, og siden slutten av 70-tallet har sprøytingen blitt mer enn halvert på grunn av effektiv varsling av skaderisiko i det enkelte epledistrikt.

Published in

Norsk Frukt og Bær
2013, Volume: 16, number: 2, pages: 20-22