Skip to main content
Report, 2004

Resultat och sammanställningar av växtnäringsförsök

Mattsson, Lennart

Published in

Elektronisk publicering på www.mv.slu.se/vaxtnaring/forsok
2004, number: 1
Publisher: SLU

Authors' information

Mattsson, Lennart
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/5325