Skip to main content
Report chapter, 2013

Baljväxter och kvävefixering

Huss-Danell, Kerstin

Published in

Rapport / SLU, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
2013, number: 2013:2, pages: 6-7
Book title: Grovfoderkonferensen 2013 : Umeå 13 mars 2013 : sammanfattning av föredrag
Publisher: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Huss-Danell, Kerstin
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Agricultural Research for Northern Sweden

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/53269