Skip to main content
Magazine article, 2004

Kvävegödslingsförsök i höstvete

Hansson, G; Mattsson, Lennart

Published in

Medd. från Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet
2004, Volume: 70, pages: 106-113

  SLU Authors

  • Mattsson, Lennart

   • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/5329