Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report chapter2013Open access

Intensivt skördade vallar

Frankow-Lindberg, Bodil

Keywords

vallväxter; skördefrekvens; avkastning; energivärde; torrsubstansavkastning

Published in

Medd. från Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet
2013, Volume: 2013, number: 66, pages: 37:1-37:5
Title: Rapport från växtodlings- och växtskyddsdagar i Växjö den 3 och 4 december 2013
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ Subject classification

    Agricultural Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/53291