Skip to main content
Other publication, 2013

Höga nitrathalter i vall

Frankow-Lindberg, Bodil

Published in

Medd. från Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet
2013, volume: 2013, number: 66, pages: 38:1-38:3
Book title: Rapport från växtodlings- och växtskyddsdagar i Växjö den 3 och 4 december 2013
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Frankow-Lindberg, Bodil
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Crop Production Ecology

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/53292