Skip to main content
Research article, 2013

Røn på Bornholm: en botanisk og forvaltningsmæssig udfordring

Skovsgaard, Jens Peter
Skovsgaard, Jens Peter (ed.)

Abstract

Der er fem naturligt forekommende rønnearter på Bornholm: almindelig røn, finsk røn, seljerøn, klipperøn og tarmvridrøn. Formålet med denne artikel er at gøre opmærksom på røns potentiale som skovtræ og på de udfordringer, der er med at forvalte den bornholmske genressource i røn. Der er røn overalt på Bornholm, på vanskeligt tilgængelige klipper langs kysten, ude i det åbne land og inde i skoven. Almindelig røn forekommer i næsten alle habitattyper på øen. Finsk røn, som er den sjældneste art, findes mest i klippeområder og kratskov. Seljerøn ses næsten udelukkende i det åbne land, hvor den ofte er plantet. Klipperøn er en udkantsart, som kun findes på skrænter og i klippeterræn. Tarmvridrøn forekommer både på eksponerede klipper, i krat og inde i skoven. Bortset fra almindelig røn er der ofte kun få individer i hver population, og populationerne er ofte adskilte uden umiddelbar biologisk forbindelse. Der tale om en vigtig genressource, både nationalt og internationalt. Røn på Bornholm kræver derfor særlig opmærksomhed i skovdriften og ved anden naturforvaltning. Tarmvridrøn og seljerøn har umiddelbart potentiale til skovdyrkning. Det skyldes især deres vækstpotentiale og muligheden for at opnå en for røn forholdsvis høj alder. Også almindelig røn, finsk røn og måske klipperøn kan under de rette omstændigheder være egnede til skovdyrkning.

Published in

Dansk dendrologisk årsskrift
2013, Volume: 30, pages: 6-25
Publisher: Dansk Dendrologisk Forening