Skip to main content
Factsheet, 2013

Trädgårdsblåbär - växtnäringsbehov och gödsling

Håkansson, Thilda; Winter, Christina; Caspersen, Siri;

Abstract

För att lyckas med blåbärsodling måste plantans behov av en genomsläpplig och kemiskt sur jord tillgodoses. Faktabladet, som är en sammanfattning av rapporten Trädgårdsblåbär: Växtnäringsbehov och gödsling (LTJ Rapport 2013:10), beskriver blåbärsplantans behov av växtnäring och ger exempel på lämpliga jordförbättrings- och gödselmedel.

Keywords

Vaccinium angustifolium; Vaccinium corymbosum; blåbär; gödsling; hybridblåbär; jordmån; näring; trädgårdsblåbär

Published in

LTJ-fakultetens faktablad

2013, number: 2013:7
Publisher: SLU, Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap

Authors' information

Håkansson, Thilda
HIR Malmöhus
Winter, Christina
Swedish Board of Agriculture
Swedish University of Agricultural Sciences, Biosystem och teknologi, Box 103

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/53323