Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report chapter2013

Växtplankton

Quintana, Isabel; Sonesten, Lars
Peilot, Sara (ed.)

Published in

Rapport - Vänerns vattenvårdsförbund
2013, number: 77, pages: 32-35 Title: Vänern - Årsskrift 2013

Publisher: Vänerns vattenvårdsförbund