Skip to main content
Report, 2013

Mälaren

Sonesten, Lars; Wallman, Karin; Axenrot, Thomas; Beier, Ulrika; Drakare, Stina; Ecke, Frauke; Goedkoop, Willem; Grandin, Ulf; Köhler, Stephan; Segersten, Joel; Vrede, Tobias

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2013, number: 2013:1
ISBN: 978-91-576-9139-2
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö