Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Conference abstract2004Peer reviewed

Undersökning av stallmiljön och dess betydelse för uppkomst av luftvägssjukdomar hos människor och hästar

Lena, Elfman; Robert, Wålinder; Riihimäki, Miia; Pringle, John

Published in

Conference

Läkarstämman