Skip to main content
Magazine article, 2013

Nationell skyddsklassning av arter – ett verktyg för att hantera känsliga fynduppgifter

Edelsjö, Jan; Persson, Marit

Published in

Fauna och flora
2013, volume: 108, number: 2, pages: 44-47

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Species Information Centre
Persson, Marit (Persson Rådén, Marit)
Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Species Information Centre

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/53861