Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2013

Nationell skyddsklassning av arter – ett verktyg för att hantera känsliga fynduppgifter

Edelsjö, Jan; Persson, Marit

Published in

Fauna och flora
2013, Volume: 108, number: 2, pages: 44-47