Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2013

Därför behövs Artportalen – Artportalens betydelse för folkbildning och forskning

Jönsson, Mari; Sandström, Jonas

Published in

Fauna och flora
2013, Volume: 108, number: 2, pages: 12-15