Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Book chapter, 2013

Ekosystem och biologisk mångfald

Ebenhard, Torbjörn; Hilding-Rydevik, Tuija

Published in

Book title: Generationsmålet. Tankar om miljöpolitik och samhällsomställning.
ISBN: 978-91-620-1295-3
Publisher: Naturvårdsverket

   SLU Authors

  • UKÄ Subject classification

   Social Sciences Interdisciplinary

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/53921