Skip to main content
Factsheet, 2014

Ett samlingsprov eller många delprov när vall skall utvärderas som biogassubstrat?

Prade, Thomas; Svensson, Sven-Erik; Englund, Jan-Eric

Abstract

Vallar på lägre avkastande marginaljordar har en stor potential till hållbar odling av biomassa för biogasproduktion, samtidigt som landskapet kan bevaras öppet. Enligt officiell statistik från 2011 finns ca 180 000 ha åkermark i träda, men arealen som ligger ”outnyttjad” kan enligt andra bedömningar vara så stor som 800 000 ha. Detta tyder på att det i nuläget finns stora arealer tillgängliga för produktion av biogassubstrat, vilket kan bidra till att öka biodiversiteten, förse samhället med hållbara drivmedel och recirkulerad växtnäring till livsmedelproduktion. Målet med studien var att undersöka spridningen i resultat från metanpotentialbestämningar av vall på marginalmark för att undersöka möjligheten till minskning av analyskostnaderna genom en förbättrad provtagningsstrategi. Studien visade att antalet analyser för metanpotentialbestämning kan reduceras avsevärt när samlingsprover används istället för delprov.

Keywords

provtagningsstrategi; samlingsprov; delprov; felmarginal; metanpotential

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2014, number: 2014:5
Publisher: LTV-fakulteten

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology (VH), general
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology (VH), general

Sustainable Development Goals

SDG12 Ensure sustainable consumption and production patterns

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Renewable Bioenergy Research

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/54454