Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Conference paper2003

Klövhälsa nöt : Lokalbedövning och operativa ingrepp

Bergsten, Christer

Published in

Rapport från Allmänt Veterinärmöte
2003, pages: 151-156 Publisher: Sveriges Veterinärförbund

Conference

Allmänt veterinärmöte