Skip to main content
Report, 2014

Vad är det som förtär äpple under lagring?

Tahir, Ibrahim

Abstract

Lagerförlusten som orsakas av fysiologiska sjukdomar och svampangrepp är en av de väsentliga anledningarna till att den Svenska fruktproduktionen står inför allvarliga ekonomiska problem. Ett grundläggande krav för att använda och lyckas med integrerat växtskydd, är att kunna identifiera svamparterna som orsakar lagringsförlusterna i området och skaffa tillräckligt med kunskaper om deras livscykel och smittkällor samt om de mest drabbade äpplesorterna. För att nå dessa mål, utfördes ett multiförsöksprojekt under tre säsonger (2011-2013) i Kivik, Alnarp och Balsgård (Kristianstad). Resultaten har visat att största delen av lagringsförlusten orsakades av svampangrepp, medan knappt 15 % av förlusten bland ekologiskt äpple och knappt 9 % bland IP äpple skedde pga. fysiologiska sjukdomar. De viktigaste skadorna som observerades var mjuk skalbränna och mösk (inre fysiologisk nedbrytning). Ekologiskt äpple visade högre svampangrepp än IP äpple. Problemet var mer allvarligt under 2012 jämfört med 2013. Neofabraea sp. och Colletotrichum sp. har varit de farligaste orsakerna för svampangreppet bland ekologiska äpplen följt av Penicillium expansum. Den dominerade Neofabraea arten bland ekologiskt äpple var N. perennans. Undersökningen av tio äpplesorter (”Discovery”, ”Summerred”, ”Gravenstein”, ”Katja”, ”Aroma”, ”Cox Orange”, ”Ingrid Marie”, ”Rubinola”, ”Santana” och ”Frida”) från olika IP odlingar visade att ”Summerred”, ”Rubinola”, ”Ingrid Marie” och ”Frida” har låg tolerans mot fysiologiska sjukdomar. En stark korrelation mellan sorternas tolerans mot svampangrepp och sorternas mognadstid har rapporterats, där tidiga sorter hade låg tolerans jämfört med sena sorter. Neofabraea sp. och Colletotrichum acutatum orsakade det mesta av svampangreppet hos de tio sorterna, följt av P. expansum. Monilinia fructigena och Botrytis cinerea orsakade endast svampangrepp hos ”Summerred” och ”Cox Orange”. Ca 39-50% av svampangreppet orsakades av Neofabraea sp. i fem packerier och mellan 25 och 40 % orsakdes av C. acutatum. P. expansum orsakade mellan 9 % och 16 %. N. alba var den farligaste Neofabraea arten i de tre stora packerierna (Äppelriket, Göranssons och Kivikås). Hos ”Aroma”, ”Ingrid Marie” och ”Frida” sorter dominerade N. perennans medan N. alba dominerade hos resten av sorterna. PCR analys är den fastställande identifieringsmetoden, men identifiering av svamparter enligt mycelium- eller konidia-morfologi kan också ge en korrekt bedömning. Bland de mest populära miljövänliga bekämpningsmetoderna mot svamp-angrepp, kan efterskördebehandling med varmt vatten eller med essentiella oljor rekommenderas som mer paktiska och säkra metoder.

Keywords

Äpple; Svampangrepp; Lagring

Published in

Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
2014, number: 2014:14
ISBN: 978-91-87117-75-6
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, VÄXTFÖRÄDLING, Box 101

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture
Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/54693