Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Conference paper2003

Hur klövverkning förebygger klövvärk - hellre hålfot än hål i fot!

Manske, Thomas

Published in

Rapport från Allmänt Veterinärmöte
2003, pages: 157-161
Publisher: Sveriges Veterinärförbund

Conference

Allmänt veterinärmöte

    UKÄ Subject classification

    Animal and Dairy Science
    Veterinary Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/5481