Skip to main content
Conference paper, 2003

Hur klövverkning förebygger klövvärk - hellre hålfot än hål i fot!

Manske, Thomas

Published in

Rapport från Allmänt Veterinärmöte
2003, pages: 157-161
Publisher: Sveriges Veterinärförbund

Conference

Allmänt veterinärmöte

Authors' information

Manske, Thomas
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science
Veterinary Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/5481