Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2004Open access

Referensmätning av klimat vid Skogliga Försöksparkerna : årsrapport 2003

Ottosson Löfvenius, M
(ed.)

Keywords

klimat; temperatur; strålning; fuktighet

Published in

Referensmätning av klimat vid skogliga försöksparkerna : årsrapport
2004, number: 2003
Publisher: Vindelns Försöksparker, Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ Subject classification

    Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
    Forest Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/5488