Skip to main content
Report, 2014

Utvärdering av de nationella miljöövervakningsprogrammen av sjöar

Fölster, Jens; Hallstan, Simon; Johnson, Richard

Keywords

Miljöövervakning; Sjöar; Vattendirektivet

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2014, number: 2014:3
Publisher: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment

Associated SLU-program

Non-toxic environment
Lakes and watercourses
Eutrophication
Biodiversity
Acidification
Use of FOMA data

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences
Geochemistry
Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/54893