Skip to main content
Report, 2005

Brand i Fulufjällets nationalpark - en brandhistorisk analys med förslag för framtida skötsel

Sander, Jenny

Published in

Examensarbeten nr 3
2005, number: 1
Publisher: Länsstyrelsen Dalarnas län, Miljövårdsenheten

  SLU Authors

  • Sander, Jenny

   • Department of Forest Vegetation Ecology, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Forest Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/5569