Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2013

Samodling

Norén, Kajsa
Rämert, Birgitta (ed.); Nordmark, Lotta (ed.)

Keywords

samodling; odlingssystem; Reläsamodling

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2013, number: 2013:11
Publisher: Institutionen för biosystem och teknologi

    UKÄ Subject classification

    Horticulture

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/56184