Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2014Open access

Arbogaåns avrinningsområde : recipientkontroll 2013

Nygren, Ingrid; Stehn, Anders; Almlöf, Karin; Herlitz, Eva; Vrede, Tobias

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2014, number: 2014:11
Publisher: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet