Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2014Öppen tillgång

Arbogaåns avrinningsområde : recipientkontroll 2013

Nygren, Ingrid; Stehn, Anders; Almlöf, Karin; Herlitz, Eva; Vrede, Tobias

Publicerad i

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2014, nummer: 2014:11
Utgivare: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet