Skip to main content
Magazine article, 2014

Reglerad mångfald

Tranvik, Lena; Bjelke, Ulf; Ljungberg, Håkan; Sundberg, Sebastian; Svensson, Mikael; Von Wachenfeldt, Eddie

Abstract

Ingress: Vattendrag med opåverkade flöden och stränder har stora förutsättningar för höga naturvärden. Vattnets dynamik skapar variation i både strandstruktur och bottensubstrat och därmed förutsättningar för variationsrika livsmiljöer.

Keywords

biologisk mångfald, reglering, rödlistade arter, strandarter, stränder, vattendrag, vattenkraft

Published in

Älvräddaren
2014, volume: 2014, pages: 17-19

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Species Information Centre
Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Species Information Centre
Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Species Information Centre
Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Species Information Centre
Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Species Information Centre
Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Species Information Centre

Associated SLU-program

Lakes and watercourses
Biodiversity

UKÄ Subject classification

Oceanography, Hydrology, Water Resources
Ecology
Energy Systems
Ocean and River Engineering
Environmental Management
Botany

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/56286