Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2014

Reglerad mångfald

Tranvik, Lena; Bjelke, Ulf; Ljungberg, Håkan; Sundberg, Sebastian; Svensson, Mikael; Von Wachenfeldt, Eddie

Abstract

Ingress: Vattendrag med opåverkade flöden och stränder har stora förutsättningar för höga naturvärden. Vattnets dynamik skapar variation i både strandstruktur och bottensubstrat och därmed förutsättningar för variationsrika livsmiljöer.

Keywords

biologisk mångfald, reglering, rödlistade arter, strandarter, stränder, vattendrag, vattenkraft

Published in

Älvräddaren
2014, Volume: 2014, pages: 17-19