Skip to main content
Factsheet, 2014

Trädgårdsblåbär och mykorrhiza - sort, substrat och gödsling avgörande

Caspersen, Siri; Nilsson, Elisabet; Idman, Anneli; Rosander, Maria; Holefors, Anna

Abstract

I Sverige har odlingen av blåbär, båda den kommersiella och i privata trädgårdar, ökat under senare år. Blåbär kräver en sur jord och trivs bra med en hög halt av organiskt material i substratet. I naturen lever blåbär vanligen i symbios med mykorrhizasvampar. Vi har undersökt hur blåbärssorterna Duke, Reka och Northblue påverkas av ympning med mykorrhizapreparat i odlingssubstrat med och utan inblandning av sågspån och med två olika kvävegivor. Effekten av mykorrhizabehandlingen berodde både på blåbärssorten, kvävegivan och odlingssubstratet.

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2014, number: 2014:11
Publisher: LTV-fakulteten

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Biosystem och teknologi, Box 103
Nilsson, Elisabet
Elitplantstationen
Idman, Anneli
Elitplantstationen
Rosander, Maria
Elitplantstationen
Holefors, Anna
In Vitro Plant-Tech AB

UKÄ Subject classification

Horticulture
Botany

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/56290