Skip to main content
Factsheet, 2014

Filtermaterial mot kemikalieläckage

Hansson, Torbjörn; Löfkvist, Klara; Svensson, Sven-Axel; Stenström, John; Bergström, Lars; Hallgren, Sunita

Abstract

I denna studie har tre material med kemikalieadsorberande egenskaper undersökts. Resultaten visar på att undersökta material har stor potential som filter mot oönskade kemikalieläckage och skulle i lämplig utformning och användning kunna förhindra punktutsläpp från växthus och hårdgjorda ytor.

Keywords

filtermaterial; kemikalieläckage; växthus

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2014, number: 2014:8
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Hansson, Torbjörn
Löfkvist, Klara
Svensson, Sven-Axel
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Microbiology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Hallgren, Sunita
Federation of Swedish Farmers (LRF)

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/56377