Skip to main content
Report, 2014

Expeditionsrapport BITS, november 2013

Rudolphi, Ann-Christin; Casini, Michele

Abstract

Expeditionen utförde bottentrålning med TV3L-trålen i enlighet med Baltic International Trawl Surveys (BITS) manual (Anon., 2013a). Sverige hade tilldelats 30 slumpmässigt utvalda stationer varav 25 av dessa fiskades av U/F Dana. Fem stationer kunde inte fiskas p. g. a. Svenska Försvarsmaktens tillträdesförbud. Totalt gjorde Dana 25 tråldrag med TV3L-trålen (inklusive 6 fiktiva drag som inte trålades p. g.a. att syrekoncentrationen nära botten var <1,5 ml/l) och täckte delar av SD 25, 27 och 28 under denna expedition. Akustikdata registrerades dessutom under hela expeditionen. Under denna expedition fångades 18 fiskarter. Totalfångsten i vikt dominerades av sill, torsk, skrubba och skarpsill. Hydrografiparametrar, bl. a. salthalt, temperatur och syrekoncentration, observerades och mättes på de flesta trålstationerna. I denna rapport visas enbart syrekoncentrationen vid botten.

Keywords

datainsamling; Östersjön; fisk

Published in

Aqua reports
2014, number: 2014:6
Publisher: Institutionen för Akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Rudolphi, Ann-Christin
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources

Associated SLU-program

Coastal and sea areas
Use of FOMA data

UKÄ Subject classification

Fish and Aquacultural Science
Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/56454