Skip to main content
Factsheet, 2003

Skärpt konkurrens kräver ändrad kooperation

Nilsson, Jerker

Published in

Fakta. Jordbruk
2003, number: 2002:15
Publisher: Uppsala : Sveriges lantbruksuniversitet