Skip to main content
Report, 2014

Expeditionsrapport IBTS, januari 2014

Vitale, Francesca; Rudolphi, Ann-Christin; Bland, Barbara;

Abstract

Havsfiskelaboratoriets trålexpeditioner i Västerhavet (Skagerrak och Kattegatt)genomförs två gånger årligen, i kvartal 1 och 3.Den franska bottentrålen Grande Ouverture Verticale (GOV) används för provtagningenav demersala arter. Under kvartal 1 används också en Methot Isaac Kidd (MIK) -trålnattetid för provtagning av fisklarver.Under denna expedition gjordes totalt 48 tråldrag i hela området med GOV-trålen. Avdessa bedömdes 43 tråldrag som giltiga för att inkluderas i beståndsuppskattningen, 25 iSkagerrak och 18 i Kattegatt. Den totala fångsten i 48 drag under expeditioneninkluderade 69 fiskarter.Den biologiska provtagningen, som innebär bland annat insamling av otoliter föråldersanalys, gjordes på de viktigaste kommersiella arterna. Totalt togs 4 791 otoliterfrån 11 olika arter.MIK-trålningen resulterade i 57 godkända tråldrag med fångst av bl. a. 398 sillarver, treskarpsillarver och sju ållarver.

Keywords

datainsamling

Published in

Aqua reports

2014, number: 2014:7
ISBN: 978-91-576-9232-0
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Rudolphi, Ann-Christin
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources

UKÄ Subject classification

Biochemistry and Molecular Biology
Fish and Aquacultural Science
Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/57340