Skip to main content
Book chapter - Peer-reviewed, 2014

Natur och trädgård i vårdsammanhang

Bengtsson, Anna; Grahn, Patrik

Published in

Book title: Vårdmiljöns betydelse
ISBN: 9789144102573
Publisher: Studentlitteratur