Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2005

Transporttidens inverkan på nötkreaturs välfärd och köttkvalitet

Nilsson Christer, Gebresenbet Girma, Wikner Isabelle, Ladberg Eva, Holm Patrik, Svensson Lars
Gebresenbet, Girma (ed.)

Published in

Rapport. Miljö, teknik och lantbruk
2005, number: 2005:02
Publisher: Institutionen för biometri och teknik

      SLU Authors

    • Nilsson, Christer

      • Department of Agricultural Biosystems and Technology, Swedish University of Agricultural Sciences