Skip to main content
Report, 2004

Stamkvistning av gran (Picea abies) i norra Sverige vid olika tidpunkter - kådningsgrad och ytlig blånad

Hansson, Per; Karlman, Margareta

Published in

Rapporter / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogsskötsel
2004, number: 60
Publisher: Inst f skogsskötsel

Authors' information

Hansson, Per
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Silviculture
Karlman, Margareta
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Ecology and Management

UKÄ Subject classification

Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/5784