Skip to main content
Report, 2014

Attityder till rovdjur och rovdjursförvaltning

Sandström, Camilla; Ericsson, Göran; Dressel, Sabrina; Eriksson, Max; Kvastegård, Emma

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö)
2014, number: 1

Authors' information

Sandström, Camilla
Umeå University
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Eriksson, Max
Umeå University
Kvastegård, Emma
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies

UKÄ Subject classification

Forest Science
Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/57891