Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2005

Bottendjur som mått på vattenkvalitet - dynamiskt tänkande behövs

Johnson Richard, Goedkoop Willem, Morén Ann-Sofie

Keywords

sötvatten; försurande ämnen; vattendirektivet

Published in

Miljötrender från SLU
2005, Volume: Nr 1 2005, pages: 13-15
Publisher: SLU Miljödata